Kernwoorden

Als je studeert zijn kernwoorden belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de leerstof die je moet kennen. Het zijn de signaalpunten in de tekst die je moeten helpen om de leerstof te memoriseren en te reproduceren op het examen. Door ze op te schrijven weet je al in grote lijnen waarover de leerstof gaat.

Kernwoorden helpen je ook om de structuur in een tekst te ontdekken en helpen je bij het leren.

Op microniveau: de eigenlijke kernwoorden, de structuur op het niveau van woorden en zinnen en welke zijn belangerijk.

Op macroniveau: hier wordt de indeling van een tekst in deelonderwerpen bedoeld. Het geeft in grote lijnen het onderwerp weer en de bedoeling van de tekst. Dit vergemakkelijkt het studeren

Er zijn enkele goede manieren om de structuur in een tekst te ontdekken:

Kernwoorden aanduiden is tevens heel belangrijk om ze dan in een volgende stap van het leren in jouw Brain-Map te plaatsen om zo de stof beter te begrijpen.