Herhalen

Nadat je tijdens het leren de kernwoorden hebt aangeduid, een Brain-Map hebt gemaakt en daardoor de leerstof beter kan begrijpen, kan je beginnen denken aan de herhaling van de stof.

Alle informatie die je leest, ziet of hoort, komt via het zintuiglijk geheugen in het werkgeheugen of kortetermijngeheugen terecht. Wat niet belangrijk is wordt onherroepelijk gewist. Enkel de essentiële informatie wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen en is interessant bij het studeren.

Dat gaat niet vanzelf. Hoe moeilijk het is om losse feiten in je geheugen op te slaan bij het studeren, kunnen we illustreren aan de hand van een vergeet-curve:

Dit illustreert dat het een slechte gewoonte is zo te leren dat je de teksten die je moet verwerken op een passieve manier leest of tijdens de les gewoon luistert.

Hoe je moet herhalen is voor iedereen verschillend. Hoeveel je moet herhalen is ook voor iedereen verschillend. Toch zijn er een paar richtlijnen die belangrijk zijn voor iedereen en zeer handig bij het studeren.

Voor je gaat herhalen moet je de leerstof actief bewerken:

Wanneer moet je nu herhalen en hoeveel is nu net goed om de leerstof te onthouden?

Wat zijn nu precies de voordelen van herhalen? Herhalen zorgt ervoor dat de leerstof opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen. Die opgeslagen informatie kan je dan beter gebruiken in nieuwe leersituaties. Zo kan je de les beter volgen of kan je zelfs beter uitleg geven aan een medestudent. Als je alles grondig hebt herhaald stap je met veel meer zelfvertrouwen en motivatie naar het examen en het leren.

We kunnen opnieuw aan de hand van de vergeet-curve aantonen dat herhaling niets dan winst oplevert en studeren zo optimaal wordt.