Begrijpen

Belangrijk bij studeren is structuur aanbrengen en alles verzamelen in een Brain-Map met kernwoorden die ervoor zorgen dat je de leerstof begrijpt. Van buiten leren heeft geen enkele zin! Als je de leerstof begrijpt, dan heb je de leerstof echt ingestudeerd. Begrijpen betekent ook woorden en definities opzoeken die je niet begrijpt. Immers, een tekst studeren zonder dat je alles begrijpt is een bijzonder lastige en tijdrovende klus.

De beste manier om te controleren of je de leerstof echt doorhebt is als je je kennis controleert. Je kan dit doen door aan jezelf of aan een ander (bijvoorbeeld je kat, je ouders, een vriend) uit te leggen welke structuren en verbanden van belang zijn. Daarna kan je direct controleren of alles is genoemd en of het in de juiste volgorde werd genoemd. Blijkt je uitleg niet geheel volledig of correct, dan moet de kennis over structuren en verbanden aangepast worden. Natuurlijk kan iemand anders je helpen bij het controleren terwijl je aan het uitleggen bent.

Een hulpmiddel om bij het leren al de leerstof te begrijpen is het noteren. Maar waarom notities maken? Omdat