Verbeelden

Verbeelden is een eenvoudige geheugentechniek. Door meer betekenis te geven aan hetgeen je wilt herinneren en je er een beeld bij te vormen, zul je het beter onthouden.

Met verbeelden kun je iets langer onthouden, dan wanneer je het alleen maar herhaalt.

Hoe werkt het?

Met "betekenis geven" bedoelen we dat je op zoveel mogelijk manieren probeert je iets voor te stellen bij wat je wilt onthouden. Daarvoor moet je het begrip in detail uitwerken, of er details aan toevoegen.

Je kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van klanken en lettercombinaties in een woord en je daar bepaalde beelden bij voorstellen. Bizarre, grappige en levendige beelden werken het best.

Tips om verbeelding goed te gebruiken