Geheugencursus

Hier vind je verschillende technieken om wat je leert beter te onthouden. Je geheugen werkt met beeld, geluid, geur, smaak, aanraking, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, structuren en verbanden. Door deze capaciteiten van je geheugen optimaal te gebruiken kun je de stof beter onthouden.

Basistechnieken

Deze geheugenhulpjes kun je onmiddellijk gebruiken om dingen beter te onthouden. Ze zijn makkelijk te leren en er zijn geen speciale hulpmiddelen of systemen bij nodig.

Onthoud één bepaald feit:

Onthoud alle feiten in een lijst in een bepaalde volgorde:

Leermethoden

Pas tijdens het leren de geheugentechnieken toe:

Algemene adviezen voor een beter geheugen.